โลโก้เว็บไซต์ สืบสานประเพณีเตียวขึ้นดอย | เวียงเจ็ดลิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สืบสานประเพณีเตียวขึ้นดอย

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 14 พฤษภาคม 2562 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 40 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 17 พฤษภาคม 2562 - 17 พฤษภาคม 2562

สถานที่ : ดอยสุเทพ

ผู้รับผิดชอบ : ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา

ตามที่มูลนิธิพระบรมธาตุดอยสุเทพ ได้กำหนดจัดงานไหว้สาป๋ารมีพระบรมธาติดอยสุเทพถวายน้ำสรงพระราชทาน สืบสารประเพณีเดียงขึ้นดอย วันวิสาขบูชา ประจำปี 2562 โดยได้กำหนดพิธีอัญเชิญน้ำสรงและผ้าไตรพระราชทานทานจากลานอนุสาวรีย์ครูบาศรึวิชัย เชิงดอยสุเทพ ขึ้นไปวัดพระธาตุดอยสุเทพ ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของล้านนาที่ได้ถือปฏิบัติสืบต่อกันมา ในการนี้มหาวิทยาลัยฯ โดยศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มทร.ล้านนา ได้รับการประสานงานจากวัดพระธาตุดอยสุเทพวรวิหารให้จัดขบวนแห่รถบุษบกอัญเชิญน้ำสรงพระราชทาน จึงขอเชิญชวนคณาจารย์บุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมขบวนแห่งเครื่องสักการะ ในจุดที่ 6 ถึงจุดที่ 7ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 17.00 น.
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา