โลโก้เว็บไซต์ รับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบ Pre-Entrance สมัครอนไลน์ วันที่ 10 - 30 ก.ย. 65 | เวียงเจ็ดลิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

รับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบ Pre-Entrance สมัครอนไลน์ วันที่ 10 - 30 ก.ย. 65

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 5 กันยายน 2565 โดย จัตวา บุญตรง จำนวนผู้เข้าชม 54 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 10 กันยายน 2565 - 30 กันยายน 2565

สถานที่ : ออนไลน์

ผู้รับผิดชอบ : งานรับนักศึกษาใหม่

รับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบ Pre-Entrance ปีการศึกษา 2566
วันที่ 10 - 30 ก.ย. 2565  กดคลิกที่นี่
- เข้าระบบ Entrance
- เลือกหลักสูตรสมัครเรียน
- พิมพ์ใบชำระเงินค่าสมัคร ของหลักสูตรที่เลิอกสมัคร
- ชำระเงินค่าสมัคร
- อัพโหลดเอกสารประกอบการสมัคร
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา