โลโก้เว็บไซต์ งานเกษตรแฟร์ลำปาง ประจำปี 2565  | เวียงเจ็ดลิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

งานเกษตรแฟร์ลำปาง ประจำปี 2565

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 2 พฤศจิกายน 2565 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 127 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 2 ธันวาคม 2565 - 4 ธันวาคม 2565

สถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ผู้รับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

   ขอเชิญเที่ยวงานเกษตรแฟร์ลำปาง ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 2-4 ธันวาคม 2565

   ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย

- นิทรรศการสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมเทคโนโลยีเกษตรและอุตสาหกรรม

- นิทรรศการด้านการเกษตรมีชีวิตจากหน่วยงานต่างๆ

- มหกรรมไก่ชน พ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ไก่ชนจากซุ้มใหญ่ฟาร์มดังทั่วฟ้าเมืองไทย

- การแข่งขันบินโดรนเพื่อการเกษตร

- สาธิตการกรอเส้นใยสับปะรดเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่

- สาธิตการเลี้ยงหนอนแมลงวันลายเพิ่มรายได้

- เยี่ยมชมแปลงสาธิตงานวิจัยสายพันธุ์กัญชา กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกรีนแฮนด์

- จำหน่ายผลิตภัณฑ์และสินค้าทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์ทางการศึกษา ผลิตภัณฑ์ OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชน ต้นไม้พันธุ์พืช ไม้ดอกไม้ประดับฮิวมัสล้านปี กาแฟลำปาง บริการรถนำเที่ยวบริเวณงานและกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://kasetfair.lpc.rmutl.ac.th/index.php
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา