โลโก้เว็บไซต์ เริ่มเปิดรับสมัครออนไลน์ นักศึกษาใหม่ รอบ 1 : TCAS 1/66 | เวียงเจ็ดลิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เริ่มเปิดรับสมัครออนไลน์ นักศึกษาใหม่ รอบ 1 : TCAS 1/66

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 9 พฤศจิกายน 2565 โดย จัตวา บุญตรง จำนวนผู้เข้าชม 54 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 10 พฤศจิกายน 2565 - 25 ธันวาคม 2565

สถานที่ : ออนไลน์

ผู้รับผิดชอบ : งานรับนักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
จัดการเรียนที่ เชียงใหม่ ตาก เขียงราย ลำปาง น่าน พิษณุโลก
ประกาศรับนักศึกษาใหม่ รอบ 1 : TCAS 1 Portfolio ปีการศึกษา 2566 
เริ่มกรอกใบสมัคร ออนไลน์ วันที่ 10 พ.ย. - 25 ธ.ค. 2565 กดคลิกที่นี่ 
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา