โลโก้เว็บไซต์ ผู้บริหาร มทร.ล้านนา ร่วมงานสภากาแฟเวียงเจ็ดลิน ครั้งที่ 3/2564 | เวียงเจ็ดลิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ผู้บริหาร มทร.ล้านนา ร่วมงานสภากาแฟเวียงเจ็ดลิน ครั้งที่ 3/2564

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 4 กุมภาพันธ์ 2564 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 5741 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

   วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (มทร.ล้านนา) เข้าร่วมกิจกรรม สภากาแฟเวียงเจ็ดลิน ครั้งที่ 3/2564 ณ ลานสักศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจากนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงานและประชาสัมพันธ์ข่าวสารของจังหวัดเชียงใหม่เกี่ยวกับสถานการณ์หมอกควันไฟป่าให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับทราบ 

  สำหรับกิจกรรมสภากาแฟเวียงเจ็ดลินเป็นกิจกรรมที่จัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกเดือน โดยมีสมาชิกประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่ตั้งอยู่ภายในเวียงเจ็ดลิน หมุ่นเวียนผลัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพ เพื่อเป็นเวทีพบปะของหัวหน้าส่วนงานและประชาสัมพันธ์กิจกรรมของอีกทั้งยังเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงาน โดยครั้งต่อไปอุทยานแห่งชาติดอยสุทเพ-ปุย สถานีควบคุมไฟป่าเชียงใหม่ และสวนรุกขชาติห้วยแก้วรับบหน้าเป็นเจ้าภาพ ครั้งที่ 4/2564ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา