โลโก้เว็บไซต์ รายงานสถานการณ์ติดเชื้อ COVID-19 มทร.ล้านนา วันเสาร์ที่ 1 พฤษภาคม 2564 | เวียงเจ็ดลิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

รายงานสถานการณ์ติดเชื้อ COVID-19 มทร.ล้านนา วันเสาร์ที่ 1 พฤษภาคม 2564

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 1 พฤษภาคม 2564 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 6866 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

รายงานสถานการณ์ การติดเชื้อ COVID-19 ประจำวันเสาร์ที่ 1 พฤษภาคม 2564 เพื่อติดตามสถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ของบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ทั้ง 6 พื้นที่ อันจะเป็นแนวทางการป้องกันตนเองจากความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น ในการนี้คณะผู้บริหารและคณะกรรมการศูนย์ประสานงาน COVID-19 ได้มีประกาศเกี่ยวกับแนวทางในการปฏิบัติงานของบุคลากรและแนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อเป็นการควบคุมการแพร่กระจายเชื้อและสร้างความเชื่อมั่นให้กับบุคลากร อีกทั้งยังได้ดำเนินมาตราการเชิงรุก ด้วยการประสานงานกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ในการนำรถชีวนิรภัยพระราชทาน ตั้งจุดคัดกรอง COVID-19  ณ โรงอาหาร มทร.ล้านนา ในวันที่ 22 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งจะตรวจเฉพาะผู้มีความเสี่ยงสูงจำนวนไม่เกิน 200 คน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในพื้นที่เสี่ยง


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา