โลโก้เว็บไซต์ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ NIA ประชาสัมพันธ์โครงการ การประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 Thailand Innovation Awards 2021 (TIA) | เวียงเจ็ดลิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ NIA ประชาสัมพันธ์โครงการ การประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 Thailand Innovation Awards 2021 (TIA)

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 25 พฤษภาคม 2564 โดย นคร คำกิติ จำนวนผู้เข้าชม 5114 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์  ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย นักศึกษาระดับ ปวช. นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปวส. หรือเทียบเท่า สมัครเข้าร่วม "การประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 Thailand Innovation Awards 2021 (TIA)"  ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานฯ พร้อมเงินรางวัลรวมมูลค่ามากกว่า 100,000 บาท

คุณสมบัติ

 • นักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและนักศึกษาระดับ ปวช.
 • นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปวส.หรือเทียบเท่า ในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งได้แก่ มหาวิทยาลัย ทั้งของรัฐและเอกชน หรือสถาบันเทียบเท่า ทั่วประเทศหรือเป็นผลงานต่อยอดระดับปริญญาตรี ผู้สมัครต้องมีอายุไม่เกิน 25 ปี
 • กลุ่มละไม่เกิน 3 คน โดยมีความรู้ความสามารถในด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี บริหารธุรกิจ และครีเอทีฟ

ผลงานและสาขาการประกวด
เป็นผลงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์ การออกแบบที่คิดค้นขึ้นใหม่ หรือแนวคิดซึ่งอาจพัฒนาให้เป็นประโยชน์ด้านการผลิต หรือถึงขั้นจดสิทธิบัตรได้ ทั้งนี้หากเป็นการดัดแปลง หรือปรับปรุงให้ดีขึ้นจากต้นแบบที่มีอยู่แล้วจะต้องแจ้งให้ทราบถึงต้นแบบของผลงาน สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครอบคลุมด้านวิทยาศาสตร์กายภาพ-ชีวภาพ สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์การแพทย์ เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีทางเกษตร-ทางอาหาร รวมทั้งวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

Timeline การประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21

 • สมัครเข้าโครงการ : วันนี้ - 8 มิถุนายน 2564
 • ประกาศผล : 16 มิถุนายน 2564
 • CAMP : Virtual oreintation camp (online)  13 กรกฎาคม - 17 กรกฎาคม 2564
 • ปรึกษาและพัฒนาผลงาน: กรกฎาคม 2564
 • ส่งร่างผลงานและแผนธุรกิจ: 1 สิงหาคม 2564
 • กิจกรรมเครือข่าย: 12 สิงหาคม 2564
 • ประกวดรอบที่ 1 ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2564 :  13-14 สิงหาคม 2564
 • เผยแพร่และพัฒนาผลงาน: กันยายน 2564
 • ประกวดรอบตัดสินและมอบรางวัลในงานวันนวัตกรรมแห่งชาติ 4-5 ตุลาคม 2564
 • เสนอต่อยอดโครงการจาก สนช.
 • ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศประกวดเวทีต่างประเทศ

หมายเหตุ

 • หากสาขาใดไม่มีโครงการที่สมควรได้รับรางวัลในบางรางวัล คณะกรรมการตัดสินมี สิทธิ์งดการให้รางวัลหรือปรับเปลี่ยนเงินรางวัลได้ตามความเหมาะสม
 • ผู้สมัครหรือผลงานที่ไม่มีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ จะไม่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล
 • เมื่อส่งใบสมัครแล้วไม่สามารถเปลี่ยนตัวสมาชิกในทีม
 • การประกาดผลรางวัลระดับประเทศในเดือนตุลาคม ทุกทีมที่เข้ารับรางวัลต้องอยู่ แสดงผลงาน 4-5 ตุลาคม 2564
 • การตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นที่สิ้นสุด ไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น
 • สมาคมฯ ไม่ถือสิทธิในการเป็นเจ้าของผลงานที่ส่งเข้าประกวด
 • ผลงานที่มีผู้ร่วมจัดทำหลายคนจะต้องตกลงกันเองในการแบ่งรางวัล หรือคัดเลือกผู้ ที่จะไปต่างประเทศ

ติดต่อสอบถาม

 • โทร 096-4291954 (ปัญญาภรณ์), 088-014-8795 (วรางคณา)
 • Email : Thailandinnovationawards@nia.or.th, warangkana.t@nia.or.th
 • Page Facebook : TIA : Thailand Innovation Awards


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา