โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงาน เปิดบ้านราชมงคลล้านนา ปี 2565   | เวียงเจ็ดลิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงาน เปิดบ้านราชมงคลล้านนา ปี 2565  

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 12 กันยายน 2565 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 5585 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงาน เปิดบ้านราชมงคลล้านนา ปี 2565  

RMUTL Open House 2022 

วันที่ 21 กันยายน 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป 

 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  เชียงใหม่ 

ภายในงานพบกับ 

  • กิจกรรมแนะแนวการศึกษาจาก 4 คณะ 1 วิทยาลัย 
  • กิจกรรม Workshop อาทิ กิจกรรม Smart int Arch ,การถ่ายภาพบุคคล (Portrait Photography,กิจกรรม มัด-มือ-ย้อม กิจกรรมขุดหาแร่ในบ่อบอล กิจกรรมฝึกทักษะด้านวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ กิจกรรมตอบคำถามความรู้ทั่วไปด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน กิจกรรม IBM Pre Sale 2022 กิจกรรมตอบคำถามด้านภาษาอังกฤษ และกิจกรรมที่น่าสนใจอื่นๆอีกมากมาย 

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา