โลโก้เว็บไซต์ สัมมนาเวียงเจ็ดลินกับวิถีการฟื้นฟู | เวียงเจ็ดลิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สัมมนาเวียงเจ็ดลินกับวิถีการฟื้นฟู


การสัมมนา เวียงเจ็ดลิน กับวิถีการฟื้นฟู เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ๑๘ มกราคม ๒๕๕๔ ณ ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

เวียงเจ็ดลินกับวิถีการฟื้นฟู 1/4 
(คลิกเพื่อดูวีดิโอ)

เวียงเจ็ดลินกับวิถีการฟื้นฟู 2/4
(คลิกเพื่อดูวีดิโอ)

เวียงเจ็ดลินกับวิถีการฟื้นฟู 3/4
(คลิกเพื่อดูวีดิโอ)
เวียงเจ็ดลินกับวิถีการฟื้นฟู 4/4
(คลิกเพื่อดูวีดิโอ)
   
   
   

 

 

 

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา