โลโก้เว็บไซต์ สาระความรู้เวียงเจ็ดลิน | เวียงเจ็ดลิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สาระความรู้เวียงเจ็ดลิน


ข้อมูลในส่วนนี้เป็นการนำเสนอ บทความ ข้อมูล ความรู้ เกี่ยวกับเวียงเจ็ดลินจากเว็บไซต์หน่วยงานต่างๆ 

เรื่อง ลิงค์ข้อมูล
กำแพงเวียงเจ็ดลิน ... ร่องรอยอารยธรรมเมืองเชียงใหม่ (คลิก)
มหัศจรรย์เวียงเจ็ดลิน ของดีที่ถูกลืม (คลิก)
เวียงเจ็ดลิน ... ตามหาตาน้ำกลางเวียงเจ็ดลิน (คลิก)
สาระน่ารู้ ตอน เวียงเจ็ดลิน เมืองโบราณยุคเมโสโปเตเมีย (อ่านเพลินๆ) (คลิก)
   

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา