โลโก้เว็บไซต์ กำหนดการ | เวียงเจ็ดลิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

กำหนดการ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 23 ธันวาคม 2565 โดย เวียงเจ็ดลินกำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอแจ้งกำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา...ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา