โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา  | เวียงเจ็ดลิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 10 มกราคม 2565 โดย เวียงเจ็ดลิน


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา