โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรมเผยแพร่ความรู้เวียงเจ็ดลิน วันที่ 21 มีนาคม 2562 | เวียงเจ็ดลิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

กิจกรรมเผยแพร่ความรู้เวียงเจ็ดลิน วันที่ 21 มีนาคม 2562

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 4 เมษายน 2562 โดย อุไรพร ดาวเมฆลับ จำนวนผู้เข้าชม 946 คน

(103) ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 21 มีนาคม 2562 นายศักดิ์นรินทร์  ชาวงิ้ว นักวิชาการศึกษา หน่วยงานศูนย์วัฒนธรรมศึกษา และนายยุรธร  จีนา อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับเวียงเจ็ดลิน ในงานประชุมสภากาแฟเวียงเจ็ดลิน ณ บริเวณลานสนามหญ้า ข้างโรงอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา